Védőnői szolgálat

A védőnői szolgálat célja a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A védőnő a gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, ill. 0-16 éves korú gyermek él. A védőnő tevékenysége során szakmailag együttműködik a háziorvossal, házi gyermekorvossal.
 
A védőnő feladatai:
  1. Nővédelem - közreműködik az egészségnevelésbe, tanácsot ad a családtervezéssel kapcsolatban, segíti a nők anyaságra való felkészítését, részt vesz a szűrővizsgálatok szervezésében, elvégzésében. Várandós anyák gondozása.
  2. Gyermekágyas anyák gondozása - a védőnő a gyermekágyas, szoptató anyák gondozását mindenkori állapotuknak és szükségleteiknek megfelelően végzi. A védőnő a szülészeti intézetből történő távozást követő 72 órán belül meglátogatja a gyermekágyas anyát, segítséget nyújt és tanácsot ad a szülést követő egészségi állapotra vonatkozóan a szoptatással, a gyermekgondozással, családtervezéssel összefüggésben felmerülő kérdésekben. 
  3. 0-6 éves korú gyermek gondozása - segíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, a gyermeknevelést, a gyermek állapotának és korának megfelelő táplálását az egészséges fejlődés érdekében. Fokozott figyelemmel kíséri az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődését. Felkészíti a családot a beteg csecsemő és kisgyermek ápolására. Intenzív egészségnevelést végez és szervez annak érdekében hogy az életkorhoz kötött védőoltásokat időben megkapja a gyermek. 
  4. Tanköteles gyermekek gondozása - iskola-egészségügyi tevékenység keretében a védőnő alapszűréseket végez, előkészíti az orvosi vizsgálatokat, védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatokat lát el, részt vesz az egészségtan oktatásában, segíti a pályaválasztást, szükség esetén elsősegélynyújtást végez. 
  5. Családgondozás - a családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése.